/Files/images/Кошторис.jpg

/Files/images/Кошторис 1.jpg

/Files/images/кошторис 19.jpg

Р/р 31551304123188

ГУДКСУ в Харківській області

МФО 851011

Код 070201

ПАМ’ЯТКА батькам,

які планують здійснити благодійний внесок до навчального закладу

1. Благодійна діяльність регламентується законодавчими актами та нормативними документами (перелік додається).

2. Благодійні внески можуть бути виключно добровільними! Допомагати навчальному закладу чи ні – це Ваше особисте рішення. Ніхто не може контролювати здійснення Вами благодійної допомоги.

3. Благодійні внески у вигляді коштів не можуть прийматися працівниками навчального закладу, окрім бухгалтера у навчальних закладах, що ведуть самостійний бухгалтерський облік.

4. Переказ благодійних внесків Ви можете здійснити на спеціальний розрахунковий рахунок навчального закладу, що розміщений на інформаційному стенді та на сайті навчального закладу, через каси банку, інтернет-банкінг, платіжні системи тощо. У будь-якому обраному Вами варіанті обов’язковим є відповідне оформлення у бухгалтерському обліку.

5. Якщо благодійний внесок робиться у грошовій формі слід зазначати цілі, на які внесок призначається (обговорений на засіданні Ради навчального закладу трирічний план розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу розміщений на сайті навчального закладу). Якщо благодійник не вказує цілі, то керівник навчального закладу може направити благодійні кошти на першочергові потреби, пов’язані виключно з основною діяльністю.

6. Благодійник має право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійних внесків, у тому числі шляхом отримання інформації на письмовий запит, участі в загальних зборах батьків, де вирішуються питання надання благодійної допомоги та/чи заслуховується звіт батьківського комітету (ради) про використання благодійної допомоги. Ви можете вимагати позачергові звіти батьківських комітетів (рад) про використання благодійної допомоги.

7. Благодійник має право отримувати звіт про використання внесків.

8. Щомісячний звіт адміністрації навчального закладу щодо залучення та використання благодійних внесків у рекомендованій Департаментом освіти формі повинен розміщуватися на сайті та інформаційному стенді навчального закладу.

9. Ви маєте знати про обов’язковість щорічного звітування керівника навчального закладу на загальних зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості.

10. У разі примусового збору коштів, фактів дискримінації дітей або порушення вимог діючого законодавства України Ви завжди можете звернутися за Телефонами Довіри до Департаменту освіти Харківської міської ради (725-25-01), громадських приймалень депутатів Харківської міської ради 7 скликання (номери телефонів розміщені на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету http://www.city.kharkov.ua або управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради. Холодногірський район 712-34-27

Необхідний перелік нормативних документів

 Конституція України, Цивільний кодекс України, Бюджетний кодекс України;

 закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

 постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»; від 17.08.1998 № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт»;

 накази Міністерства фінансів України від 25.09.2015 № 840 «Про затвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору»; від 12.10.2010 № 1202 «Про затвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) в державному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси»»; від 26.06.2013 № 611 «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування» та «Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ»;

 наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу»;

 наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 № 398 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»;

 листи Міністерства освіти і науки України від 28.04.2010 № 1/9-290 «Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків»; від 05.04.2011 № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»; від 05.09.2013 № 1/9-608 «Щодо благодійних внесків»; від 28.11.2013 № 1/9-848 «Про організацію благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах»;

 листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»; від 09.04.2012 № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків».

Роз’яснення щодо інструментів благодійності

Види благодійної діяльності

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:

 1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

 2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

 3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

 4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

 5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

 6) публічний збір благодійних пожертв;

 7) управління благодійними ендавментами;

 8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

 9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Стаття 5. Закону України

«Про благодійну діяльність

та благодійні організації»

Банківський ендавмент. «Ендавмент» означає суму коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач (бенефіціар) не має права витрачати або відчужувати основну суму такого ендавменту без згоди благодійника.

Платіжна система - платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система. Платіжна система не є фінансовим агентом, тому всі фінансові дані щодо платіжних реквізитів карток вводяться виключно на стороні банків, що є найкращою гарантією безпеки платіжних даних. Для передачі всіх інших даних використовується шифрований протокол SSL.

/Files/images/бюджет.jpg

/Files/images/бюджет 1.jpg

2019-2010 навчальний рік

Жовтень

№ з/п Найменування Кількість Сума
1. Ремонт системи теплопостачання 50 м.п. 15000
2. Лампа для кварцювання 1 800
3. Інвентар для прибирання службових приміщень 10 2600
4. Стіл тенісний 1 4000
Всього: 22400

Вересень

№ з/п Найменування Кількість Сума
1 Дезинфікуючі засоби 9400
2 Ролики для ролетів 10 штук 400
3 Наклейка декоративна в шкільну їдальню «Смачного!» 1 екземпляр 485
4 Переобладнання вікон 4 вікна 8000
Всього: 18285

2018-2019 навчальний рік

Травень

Заголовок
№ з/пНайменування КількістьСума
1.Комплект реактивів та наочних матеріалів для кабінету хімії 1 1871
2.Труба хромована 36 погонних метрів799
3. Панель світлодіодна 4 826
5. Стеля "Армстронг" 101 м. кв. 13248
Всього: 16744

Квітень

Заголовок
№ з/п Найменування Кількість Сума
1.Дверні коробки 4 4700
2. Інформаційна LED-панель 1 4800
3. Проведення робіт з дератизації 1 530
4. Саджанці дерев4 2400
5. Саджанці кущів 21 600
6. Крейда кускова 50 кг. 500
7.Трава газонна 1 кг. 370
8.Миючі засоби 501015
9.Кран одноричажний 1 345
10.Лампи LED2250
11.Тканина атласна9,5 м437
Всього:15947

Березень

Заголовок
Заголовок
№ з/п Найменування Кількість Сума
1 Двері дерев'яні 2 10000
2Ремонт комп'ютерів 3 6000
Всього: 16000

Лютий

Заголовок
№ з/п Найменування Кількість Сума
1. Жалюзі вертикальні 3 11200
2. Форма для команди по черлідингу 104800
Всього: 16000

Січень

Заголовок
№ з/п Найменування Кількість Сума
1 Жалюзі мультимедійні 10 штук 15000
2 фарба акрілова 3 упаковки 1050
Всього: 16050

Грудень

Заголовок
№ з/пНайменування КількістьСума
1.Фарба 1793,42
2.Стенди 8 шт.5021,00
3.Склопакети 2 шт. 3525
4.Жалюзі 3 шт. 4000,00
5.Світильник 5 шт. 3412,96
6. Господарчий інвентар 279,90
Всього: 18032,28

Листопад


Заголовок
№ з/п Найменування КількістьСума
1.МФУ Samsung 1 4000
2. Ноутбук 1 8500
3. Стіл кутовий13000
4.Жалюзі вертикальні1819800
Всього: 35300

Жовтень-Вересень

№ з/п Наименование материала Кол-во Цена Сумма
1. Пакет Киндер 1шт. 2-50 2-50
2. Колпак капроновый 3ш. 21-55 64-65
3. Паутина 3шт. 15-00 45-00
4. Прикраса Летучая мышь 5шт. 25-20 126-00
5. Прикраса Лихтарик 3шт. 32-90 98-70
6. Набор Креатив 1шт. 44-45 44-45
7. Гирлянда святкова 1шт. 82-55 82-55
8. Святкова прикраса Тыква 4шт. 29-40 117-60
9. Святкова прикраса 6шт. 22-40 134-40
10. Святкова прикраса (привид с тыквой). 2шт. 22-40 44-80
11. Святкова прикраса Растяжка 6шт. 14-70 88-20
12. Святкова прикраса 2шт. 14-00 28-00
13. Паук лохматый 1шт.1 105-00 105-00
14. Харкивщинознавство підручники 15шт. 120-00 1800-00
15. Плита Армстронг ВР2621МЗА 92шт. 32-00 3128-00
16. Профиль д/потолка 0,6м 50шт. 6-50 325-00
17. --- --- 1,2м 50шт. 13-50 675-00
18. --- --- 3,6м 8шт. 42-00 336-00
19. Угол пристенный д/потолка 8шт. 24-00 192-00
20. Спица с крючком 25шт. 1-50 37-50
21. Спица с петлей 25шт. 1-50 37-50
22. Элемент с двойной пружиной 25шт. 3-50 87-50
23. Дюбель с ударным шурупом 1пак. 28-00 28-00
24. Дюбель --- --- 6х60 1пак. 48-00 48-00
25. Колодка клеммная 10 кв.мм 1шт. 22-00 22-00
26. Плита Армстронг 3упак. 32-00 1920-00
27. Пенопласт ПСБ-С-25 4шт. 73-00 292-00
28. Пенопласт 10см 1х1м 4шт. 73-00 292-00
29 Край букса 1шт. 30-00 30-00
30. Леп декоратив. 1,5 63-00 63-00
31. Рейка агл.(100м) 1шт. 70-00 70-00
32. Тесьма (народн.) 10м 10-00 100-00
33. Вола Пакет д/смиття 26шт. 10-90 283-40
34. Вола Пакет д/смиття 4шт. 10-90 43-60
35. Пакет с малюнком 1шт. 2-00 2-00
36. Прошива 50-00
37. Плита Armstrong ВР 2621МЗА 80шт. 34-00 2720,00
38. Профиль для п/потолка 6шт. 42-00 252,00
39. Угол пристенний д/потолка 9шт. 25-00 225,00
40. Спица с крючком 125мм 20шт. 0-90 18,00
41. Спица с крючком 125мм 20шт. 0-90 18,00
42. Элемент с двойной пружиной 20шт. 4-00 80,00
43. Дюбель с ударным шурупом 60х40 1упак. 30-00 30,00
44. Дюбель с ударным шурупом 60х60 1упак. 45-00 45,00
45. Колодка клеммная 1шт. 25-00 25,00
46. Профиль д/потолка 0,6м 38шт. 6-50 247,00
47. Профиль д/потолка 1,2м 38шт. 13-50 513,00
48. Краска фасадная ДекАрт 12,6кг 1шт. 450,00 450-00
49. Колер-паста № 24 4шт. 25,00 100-00
50. Мел вол. 6шт. 250,00 1500-00
51. Финиш 15шт. 20,00 300-00
52. Насос 1шт. 100,00 200-00
53. Мячи фут. 4шт. 350,00 1400-00
54. Мячи біскет. 4шт. 180,00 720-00
55. Скакалка 10шт. 30,00 300-00
56. Сетка д/мячей 3шт. 80,00 240-00
57. Манишки 10шт. 80,00 800-00
58. Манишки 1шт 120,00 120-00
59. Мячи баскт. 2шт. 350,00 700-00
60. Мячи баскт. 1шт. 200,00 200-00
61. Штукатурка Старт 30 кг 1шт. 135-00 135-00
62. Клей полимерный 1шт. 45-00 45-00
63. Конпка 1шт. 12-00 12-00
64. Звонок 1шт. 62-00 62-00
65. Панель светлодиодна ДВО ОРТИМА 10шт. 287-50 2875-00
66. Антисептик 1 75-00 75-00
67. Шпилька 8 4шт. 16-50 66-00
68. Гвозди 2кг 35-00 70-00
69. Шайба 8х24 20шт. 0-55 11-00
70. Гайка 8 11шт. 0-45 4-95
71. Щетка по металлу 2шт. 13-50 27-00
72. Лампочка 065 2шт. 71-00 142-00
73. Выключатель накл. 2шт. 23-00 46-00
74. Дюбель д.14 16шт. 0-30 4-80
75. Кран ½ в/н 3шт. 50-00
76. Крюк + дюбель 10шт. 24-50
77. Бур 14х160 6шт. 32-00
78. Прокладка 16 м/пл. 13шт. 0-75 9-75
79. Кольцо д.50 10шт. 1-50 15-00
80. Крепеж д.50 4шт. 8-00 32-00
81. Цилиндр 60 1шт. 145-00
82. Колено 50х90 1шт. 6-50
83. Кольцо 50 3шт. 7-50
84. Кран букса 1шт. 30-00
85. Резина ТЗ мм 130-00
86. Старт 1меш. 130-00 130-00
87. Крючок с дебюлями 50шт. 92-50
88. Батарейка 2032 1шт. 9-50 9-50
89. Москитная сетка 21-00 21-00
90. ТО и поверка счетчика воды 1шт. 150-00 150-00
91. Демонтаж счетчика воды Ду15 1шт. 250-00 250-00


Всього:26842-35

Серпень

У серпні благодійних внесків не надходило.

Червень

Заголовок
№ з/пНайменування Кількість Сума
1. Бензопилка 1 4000
Всього: 4000

Травень

Заголовок
№ з/п Найменування Кількість Сума
1. Жалюзі мультимедійні 6 шт. 8020
Всього: 8020

Квітень

Заголовок
№ з/п Найменування КількістьСума
1. Стенди "Захист Вітчизни" 21 6800
2. Плитка керамічна 30 м2 5100
Всього: 11900
Заголовок
№ з/пНайменування Кількість Сума
1.Аварійні ліхтарі з написом "Вихід" 10 штук 6200
Всього: 6200

Лютий

Заголовок
№ з/п НайменуванняКількістьСума
1 Науково-популярна література152 примірника 17510
Всього:17510

Січень

Заголовок
№ з/п Найменування КількістьСума
1.Плитка керамічна 76 м212760,71
2. Плитка керамічна 100,8 м2 16200,94
Всього:28961,65

Грудень

Заголовок
№ з/п Найменування Кількість Сума
1. Парти 15 8500
2. Стільці 30 7900
3. Шафи 3 4550
Всього: 20950

Листопад

Заголовок
№ з/п НайменуванняКількість Сума
1.Випробування пожежних гідрантів 6 1600
Всього: 1600

Жовтень

Заголовок
№ з/пНайменуванняКількість Сума
1.Жалюзі мультимедійні 3 3700
2.Батарея живлення приладу обліку теплової енергії 1 1522
Всього: 5222

Вересень

Заголовок
№ з/пНайменування Кількість Сума
1.Інформаційний стенд "Спортивні досягнення" 1 8000
2.Інформаційний стенд "Україна - моя Батьківщина" 1 9500
Всього: 17500

Серпень

Заголовок
№ з/п Найменування Кількість Сума
1


2.
3.
Канапи "Тетра" для відпочинку учнів під час перерви
Цемент
Щебінь
3


100 мішків
38 м3
12600


11000
16000
Всього: 39600

Липень

Заголовок
№ з/п НайменуванняКількість Сума
1 Проектор " EPSON" 1 3500
Всього: 3500

Червень

Заголовок
№ з/п Найменування Кількість Сума
1 Ламінат 43 пачки 23531,32
Всього: 23531,32

Травень

Заголовок
№ з/п Найменування Кількість Сума
1 Плитка керамогранітна 165 м2 28033,50
Всього: 28033,50

Квітень


Заголовок
№ з/пНайменування Кількість Сума
1 Будівельний матеріал "Пісчаник" 30 м2 6000
2 Цемент5 мішків 525
3 Клей 6 мішків 666
Всього: 7191 грн.

Березень

Заголовок
№ з/п Найменування КількістьСума
1 Література 140 прим. 12860

Лютий

Заголовок
№ з/п НайменуванняКількість Сума
1Фліпт Чарт11200
2.Хлорне вапно2 пакунки250
Всього1450

Січень

Заголовок
№ п/п Наименование кол-во ЦенаСумма
1.Лестница 1 38003800

Грудень

№ п/пНаименованиеКол-во Цена Сумма
1 Форма футбольная13 200 2600
2 Телевізор LED 1 7270 7270
9870

Листопад

№ п/п НаименованиеКол-во Цена Сумма
1`
Фотоаппарат Canon 1 30303030
Всего: 3030

Жовтень

№ п/пНаименованиеКол-воЦенаСумма
1. Телефонный аппарат1 шт.580 грн.580 грн.
2.Линолеум72 м. кв.155 грн.11160 грн.
3.Окна металлопластиковые 3 шт.2000 грн.6000 грн.
4.Плита ОСБ31 шт.200 грн.6200 грн.
5.Ноутбук Lenovo 1 шт.8250 грн.8250 грн.
6.Радиаторы4 шт.1800 грн. 7200 грн.
7.Линолеум104 м. кв.205 грн.21320 грн.
8.Карниз4 шт.58 грн.232 грн.
9.Стеклопакеты4 шт.1000 грн.4000 грн.
10.Термометры технические6 шт.420 грн.2520 грн.
11.Телевизор LED 2 шт.8620 грн.17240 грн.
Всего: 84702 грн.

Вересень

№ п/пНаименование Кол-во Цена Сумма
1. Гардины4 шт. 420 грн. 1680 грн.
2.Стеклопакеты 5 шт. 400 грн. 2000 грн.
3.Зеркало 1 шт. 680 грн. 680 грн.
4.Краска белая 42 банки 125 грн. 5250 грн.
5.Цемент 10 мешков 78 грн.780 грн.
6.Гидронастил 65 м. кв. 100 грн. 6500 грн.
7.Стол учителя 1 шт. 1800 грн. 1800 грн.
8.Шкаф для одежды 2 шт. 1480 грн. 2960 грн.
9. Шкаф стекляный 5 шт. 1825 9125 грн.
10.Трибуна 1 шт. 900 грн. 900 грн.
Всего: 31675 грн.

2015-2016 навчальний рік

Серпень


Для підготовки школи до нового 2016/2017 навчального року витрачено коштів:

бюджетних - 333349,00 грн.,

спонсорських - 60344,00 грн.,

батьківських - 125914, 00 грн.

Всього - 519607,00 грн.

Липень


Найменування товару Кількість Ціна Сума
Плазмовий телевізор Ergo 1 85008500
Всього: 8500

Червень

Найменування товару КількістьЦіна Сума
Ноутбук Lenovo 1 7951 7951
Мережевий фільтр 1 95 95
Всього: 8046

ТравеньНайменування товару Кількість Ціна Сума
Підвісна стеля 72 м. кв. 115 8280
Клей для стелі 6 пачок 94 564
Світильники 8 175 1400
Всього: 10244

Квітень

Найменування товаруКількість Ціна Сума
Плитка керамічна для підлоги60 м. кв. 105,806348,00
Клей для плитки450 кг 4,22 1899,00
Клей гіпсовий150 кг 5,22 783,00
Всього: 9030,00

Березень

Найменування товаруКількістьЦіна Сума
Шпалери10 рулонів 399 3990
Клей4 пачки 117,69 470,76
Грунтівка10 літрів 1074,961074,96
Всього: 5535,72

Лютий

Найменування товару КількістьЦіна Сума
Цемент 5 мішків 70,00350,00
Цегла 800 штук 3, 00 2400
Всього: 2750

Січень


Найменування товаруКількість ЦінаСума
Фарба біла 30 банок 142,50 4275
Фарба сіра 30 банок 125,00 3750
Всього: 8025

Грудень


Найменування товару Кількість Ціна Сума
вікна металопластикові 5 3100 15500
захисні ролети 5 3080 15400
Всього 30900

Листопад

Вид робіт Обсяг та кількість ЦінаСума
Заміна розбитих склопакетів 6 штук 450 грн. 2700 грн.

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

Жовтень

Вид робітОбсяг та кількість ЦінаСума
Ремонт комп'ютерного обладнання10405 4050
Болгарка 1 680 680
Всього 4730

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

Вересень

Посуд для їдальні
Найменування товару Кількість ЦінаСума
Тарілка глибока 250 13,00 3250
Тарілка мілка 250 11,00 2750
Чашка 200 8,00 1600
Всього 7600

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

Серпень

Вид робітКількість Ціна Сума
Перезарядка вогнегасників16 50 800

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

Липень

Найменування товаруКількість Ціна Сума
Клей для плитки2069,501390
Грунтовка, 10 л.5223,601118
Цемент "Міцний дім"1074,00740
Гіпсокартон30111,203335
Шпаклівка "Старт"2099,101982
Штукатурка "Фініш"10109,201092
Плитка "Верде-Скуро"50 кв. м.123,006150
Плитка "Маргарита"4 кв. м.107,50430
Декор "Маргарита"20 шт.52,00140
Бардюр "золото"168 шт.15,952679,60
Затирка для швів10 128,15 1281,50
Всього: 21238,10

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

Червень


№ з/п НазваКількість Сума
1 Шпалери20 рулонів 3200
2 Клей для шпалер 6 пачок 300


Всього: 3500

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

Травень

№ з/п Назва кількість сума
1 Решітки на вікна 14 8778
Всього: 8778

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

Квітень


ТоварКількістьЦіна з ПДВСума з ПДВ
1Розчинник для емалей, лаків та фарб ТМ «DekArt» - 0,85 л.10шт20,600206,00
2Емаль алкідна ПФ-115П біла глянсова ТМ "DekArt" - 2,8 кг.12шт73,000876,00
3Емаль алкідна ПФ-115П блакитна ТМ "DekArt" - 2,8 кг.12шт73,000876,00
4Емаль алкідна ПФ-115П жовта ТМ "DekArt" - 2,8 кг.6шт73,000438,00
5Емаль алкідна ПФ-115П темно-сіра ТМ "DekArt" - 2,8 кг.12шт73,000876,00
6Емаль алкідна ПФ-115П яскраво-зелена ТМ "DekArt" - 2,8 кг.24шт73,0001 752,00
7Емаль алкідна ПФ-266 жовто-коричнева ТМ "DekArt" - 2,8 кг.6шт73,000438,00
8Емаль алкідна ПФ-266 червоно-коричнева ТМ "DekArt" - 2,8 кг.24шт73,0001 752,00
ВСЬОГО:7360,00

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

Березень

№ з/п Назва кількість сума
1 Насос для розподілення теплової енергії 1 5300
2 Вікна металопластикові 4 11600
3 Захисні ролети для кабінету трудового навчання 4 10400
Всього: 27300

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

13 лютого 2015 року за батьківські кошти(570 грн.) придбано лічильник холодної води на систему водопостачання школи.

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/IMG_0906.jpg

28 січня 2015 депутатом Харківської міської ради Тупіциним В. М. подаровано 3 набори ігрових шахів та шашок для учнів школи.

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/IMG_0873.JPG

29 грудня 2014 за батьківські кошти придбано інвентарь для прибирання приміщень

школи на суму 975 гривень

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/i (1).jpg

За традицією, у жовтні місяці цього року, стартувала Всеукраїнська акція "Подаруй бібліотеці книгу". І, як завжди, батьки наших учнів взяли активну участь у цьому заході. Завдяки небайдужому ставленню батьківського колективу до комплектування шкільної бібліотеки, фонд закладу щорічно поповнюється на 200-300 екземплярів науково-популярної та художньої літератури, яка допомагає учням як у навчанні, так і на дозвіллі.

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/IMG_0431.jpg

/Files/images/IMG_0432.jpg

/Files/images/IMG_0433.jpg

/Files/images/IMG_0434.jpg

/Files/images/IMG_0435.jpg

/Files/images/IMG_0437.jpg

у жовтні місяці 2014 батьками шкільної ради була придбана праска для кабінету обслуговуючої праці

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/утюг.jpg

До нового навчального 2014-2015 року батькiвська рада школи18 серпня 2014 придбала для навчальних кабiнетiв №103 та №104 проектор та мультимедiйний екран.Цi засоби дозволять дiтям ефективнiше сприймати та засвоювати iнформацiю. Сума благодійного внеску - 3695 та 688 гривень

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/IMG_0095.jpg

/Files/images/IMG_0096.jpg

На початку липня2014 за допомогою батьківських коштів було придбано 80 погонних метрів труби для заміни аварійної ділянки системи теплопостачання школи. Завдяки цьому шкiльна теплова мережа була вiдремонтована вчасно та повнiстю пiдготовлена до нового опалювального сезону. Сума благодійного внеску - 6035 гривень

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/IMG_0050.jpg

16 червня за батьківські кошти придбано двері для роздягалень в спортивній залi, це дозволить оформити данi примiщення в затишному сучасному стилi. Сума благодійного внеску - 898 гривень

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/IMG_0790.JPG

/Files/images/IMG_0789.JPG

13.05.2014 року батьківським комітетом школи було організовано закупівлю захисних ролетів для вікон третього поверху та спортивної зали, завдяки чому буде забезпечено збереження тепла в примiщеннi.Сума благодійного внеску - 12286

гривень

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/Благотвор.JPG

7 квітня 2014 батьки школярів закупили ДВП та ДСП для встелення під леноліум у роздягальнях спортивної зали. Сума благодійного внеску - 1850 гривень

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/благогтворительность.JPG

4 квітня 2014 за батьківські кошти придбано підвісну стелю у дитячі роздягальні спортивної зали школи. Сума благодійного внеску - 1580 гривень

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/IMG_0783.jpg

/Files/images/IMG_0782.jpg

/Files/images/IMG_0781.jpg

18 лютого 2014 батьківською радою школи була придбана керамічна плитка для оздоблення стін в роздягальні спортивної зали

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/магнитолла.JPG

18 лютого 2014 року батьки 11-А класу подарували магнітолу для кафедри іноземної мови. Сума благодійного внеску - 699 гривень.

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/линолеум.jpg

16 ЛЮТОГО 2014 РОКУ батьками школи придбано лінолеум для дитячих роздягалень у спортивній залі.

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/IMG_0698.JPG /Files/images/IMG_0698.JPG

/Files/images/IMG_0697.JPG/Files/images/IMG_0699.JPG

14 лютого завершено капітальний ремонт зони миття рук у шкільному туалеті на третьому поверсі

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/IMG_0709.JPG

/Files/images/IMG_0711.JPG

10 лютого 2014 придбано нові металопластикові вікна для коридору 3-го поверху та кабінетів №304, №305, №307

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/IMG_0668.JPG

27.01.2014 Депутат Харківської міської ради Тупіцин В. М. подарував школі класну дошку для кабінету фізики, що дасть змогу більш ефективно навчати учнів цьому важливому предмету

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/юлька.jpg

14 січня 2014 року завдяки батьківським коштам для медичного кабінету було придбано комплект медичних препаратів, необхідних для надання першої невідкладної допомоги школярам.

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/IMG_20131119_154910.jpg

02.12.2013 р за допомогою батьків школи були придбані вогнегасники. Це сприятиме забезпеченню умов протипожежної безпеки, а значить і забезпеченню життята здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/плитка.jpg

11.11.2013 за кошти батьків придбано керамічну плитку для ремонту туалету на третьому поверсі

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

19.11.2013

/Files/images/Изображение 017.jpg

Батьки школи піклуються про здоров'я своїх дітей. Медичний кабінет - це осередок здоров'я у школі. Розуміючи це, батьки відремонтували його - замінили старе вікно на нове, сучасне та теплозберігаюче.


/Files/images/IMG_6287.jpg

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

Книги - джерело знань, вони сприяють інтелектуальному розвитку дітей. Розуміючи це, рада школи постійно поповнює бібліотечний фонд новими виданнями. Цього року шкільна бібліотека збагатилася цікавими та потрібними книжками, які будуть використовуватись учнями як під час підготовки до уроків, так і в години відпочинку.

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/IMG_6292.jpg

21/01/2013 на батьківські кошти для поповнення шкільної їдальні було придбано посуд вітчизняного виробника, а саме: тарілки - 200 штук; чашки - 150 штук; ложки - 150 штук; підставки під ложки - 25 штук; хлібниці - 25 штук; серветниці - 25 штук; піддони - 6 штук.

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/Изображение 167.jpg/Files/images/Изображение 170.jpg

04/03/2013. Допомога ради школи та батьківського комітета у придбанні фарби для майбутнього ремонту у школі!

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/images 2.jpeg

04/04/2013 Рада школи допомогла замінити вікна у бібліотеці на метлопластикові та вхідні металопластикові двері.

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/IMG_0196.JPG/Files/images/IMG_0197.JPG/Files/images/SDC10061.JPG

13.05.2013 благодійних внесків не надходило.

12.06.2013

Замінені труби для відведення води з даху, в кабінеті № 202 та в коридорі 2-го поверху замінено вікна. Над вхідними дверима замінено світильник та короб на сучасні моделі.За ініціативою батьків школи закуплено матеріал та відремонтовано дах на приміщенні шкільної майстерні.

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

2013-2014 навчальний рік
06.09.2013 Капітальний ремонт Коридору 2-го поверху

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району
/Files/images/Рисунок1.jpg
Пофарбовані стіни та відновлено оформлення
Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району
/Files/images/Рисунок2.jpg
Оформлення 1-го поверху

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району
/Files/images/Рисунок3.jpg
Капітальний ремонт електричної системи по коридору 2-го поверху
Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району
/Files/images/Рисунок4.jpg
Замінені вікна по коридору 2-го поверху
Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району
/Files/images/Рисунок5.jpg
Встановлені ролети на вікнах 2-го поверху
Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району
/Files/images/Рисунок6.jpg
Замінені вікна у шкільній бібліотеціВсі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/Рисунок9.jpg
Замінені вікна в кабінеті № 202
Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району
/Files/images/Рисунок8.jpg
Замінено вікна в спортивній залі та кабінеті № 212
Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району
/Files/images/Рисунок10.jpg
Замінені вікна в технічних приміщеннях
Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району
/Files/images/Рисунок11.jpg/Files/images/Рисунок12.jpg
Поштукатурено та пофарбовано стіни будівлі школи
Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району
/Files/images/Рисунок13.jpg/Files/images/Рисунок14.jpg
Змодельовані та засаджені квітники

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району
/Files/images/Рисунок15.jpg/Files/images/Рисунок16.jpg
Придбано декоративну мульчу для оформлення квітників
Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району
/Files/images/Рисунок17.jpg
Полагоджена та частково замінена шкільна огорожа
Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району
/Files/images/Рисунок18.jpg/Files/images/Рисунок19.jpg
Побудовано новий спортивний комплекс

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району
/Files/images/Рисунок20.jpg/Files/images/Рисунок21.jpg
Заасфальтовані доріжки
Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району
/Files/images/Рисунок22.jpg/Files/images/Рисунок23.jpg
Кроновані дерева та викорчувані пні

/Files/images/Рисунок24.jpg/Files/images/Рисунок25.jpg
Встановлено герб

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району
/Files/images/Рисунок26.jpg
Відремонтовано вхідну зону

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району
/Files/images/Рисунок31.jpg/Files/images/Рисунок32.jpg
З’явилася зона для відпочинку

Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району
/Files/images/Рисунок33.jpg
Встановлені нові футбольні ворота
Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району
/Files/images/Рисунок34.jpg
Зафарбовано стіну на спортивному майданчику
Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району
/Files/images/Рисунок35.jpg
Виготовлено захисний банер
Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району
/Files/images/Рисунок36.jpg
Пофарбовано вікна 3-го поверху та встановлені нові водостічні труби
Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району
/Files/images/Рисунок27.jpg/Files/images/Рисунок28.jpg
Частково відремонтовано дах
Всі матеріальні цінності оприбутковано через централізовану бухгалтерію управління освіти адміністрації Ленінського району

/Files/images/Рисунок29.jpg/Files/images/Рисунок30.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 840

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.