Харківська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 87
Харківської міської ради Харківської області

Протокол

загальношкільних батьківських зборів
17.09.2019 № 1
Голова В.В. Іванчей
Секретар Р.А. Лагутіна

Присутні: 180 осіб

Запрошені: вчителі, класні керівники, представники батьківської громадськості

Відсутні: 0

Порядок денний

1. Про організований початок 2019/2020 навчального року.

(доповідач Кожевнікова І.М.)

2. Організація харчування учнів у 2019/2020 навчальному році.

(доповідач Панова С.Л.)

3. Особливості медичного обслуговування учнів.

(доповідач Настаченко В.І.)

4. Основні напрямки роботи щодо попередження та запобігання всім видам дитячого травматизму.

(доповідач Кривша В.О.)

5.Підсумки розвитку матеріально-технічної бази ХСШ № 87 за 2018/2019 навчальний рік.

(доповідач Карась А.Г.)

6. Протидія булінгу.

(доповідач Бутова О.М.)

7.Про стан відвідування навчальних занять учнями школи та робота навчального закладу щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх.

(доповідач Кожевнікова І.М.)

1. Слухали: Кожевнікову І.М., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка розповіла про організацію навчально-виховного процесу у 2019/2020 навчальному році. Ірина Миколаївна зазначила, що навчальний рік ділитися на 2 семестри:

І семестр - з 02.09.2019 до 24.12.2019;

ІІ семестр - з 13.01.2020 до 29.05.2020.

Протягом навчального року будуть проведені канікули у такі терміни:

осінні - з 28 жовтня 2019 року по 03 листопада 2019 року,

зимові – з 25 грудня 2019 року по 10 січня 2020 року,

весняні – з 30 березня 2020 року по 05 квітня 2020року.

Режим роботи школи: п’ятиденний навчальний тиждень.Тривалість уроків:

-у перших класах - 35 хвилин;

- у 2-4-х класах - 40 хвилин;

- у 5-11-х класах - 45 хвилин.

У своєму виступі Ірина Миколаївна розповіла про особливості проведення державної підсумкової атестаціїу 2019/2020 навчальному році в 4-х, 9-х, 11-х класах та надала перелік предметів. А саме:

4 класи:

- українська мова;

- математика

9 класи:

- українська мова;

математика;

англійська мова

11 класи:

- українська мова;

математика або історіяУкраїни;

за вибором.

Постановили:

1.1.Інформацію, викладену в доповідіКожевнікової І.М., заступника директора з навчально-виховної роботи, взяти до відома.

1.2. Спрямувати роботу батьків та педагогічного колективу на формування відповідального ставлення до відвідування занять у школі.

Постійно

2.Слухали:

Панову С.Л., заступника директора з навчально-виховної роботи, про організацію харчування учнів у 2019/2020 навчальному році. У своєму виступі СвітланаЛеонтіївна розповіла батькам про те, що у 2018/2019 навчальному році було охоплено харчуванням 784 учні, з них:

- безкоштовним харчуванням - 328 учнів 1-4х класів;

- безкоштовним харчуванням молоком - учні 1-х класів;

- безкоштовним харчуванням - 15 учнів пільгового контингенту, з них 10 - діти учасників АТО;

- дієтичним харчуванням - 17 учнів.

Заступник директора з навчально-виховної роботи підкреслила, що організація повноцінного та якісного харчування учнів здійснювалася згідноі з грошовими нормами харчування, затвердженими рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 12.12.2018 №911 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти м.Харкова у 2019 році» та затвердженим обсягом асигнувань на харчування:

1. Для учнів 1-4 класів – не більше 11,00 грн.

2. Для учнів 1 класів безкоштовне харчування молоком - не більше 7,00 грн.

3.Для учнів 1-11 класів пільгового контингенту, у тому числі дітей учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), – не більше 14.00 грн.

Постановили:

2.1.Інформацію, викладену в доповіді заступника директора з навчально-виховної роботи щодо організації харчування в школі, взяти до відома.

2.2. Визначити як один із пріоритетних напрямів сумісної діяльності школи та батьків, роботу по організації високої якості гарячого харчування учнів.

Постійно

3. Слухали:

Настаченко В.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка розповіла представникам від батьків про організацію медичного обслуговування учнів. Вікторія Іванівна звернула увагу присутніх на наказ Управління освіти адміністрації Холодногірського району від 23.08.2019 № 156 "Про організацію профілактичних медичних оглядів учнів закладів загальної середньої освіти усіх типів і форм власності Холодногірського району до початку 2019/2020 навчального року". З метою своєчасного виявлення дітей, хворих на інфекційні, паразитарні, шкіряні хвороби та запобігання розповсюдження інфекційних захворювань в закладах загальноїсередньої освіти до початку 2019/2020 навчального року батькам учнів необхідно провести медичні огляди. У своєму виступі Вікторія Іванівна розповіла про наказ МОЗ Українивід 16.08.2019 №683 "Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів". З метою удосконалення медичного забезпечення в загальноосвітніх навчальних закладах і залучення батьків до процесу формування здоров'я дитини, потрібно проводити обов'язкові медичні профілактичні огляди за формою № 086-1/о. Заступник директора з навчально-виховної роботи підкреслила про забезпечення щорічної організації проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів медичними працівниками у присутності батьків або інших законних представників у лікувально-профілактичному закладі за місцем спостереження дитини протягом календарного року.

Вікторія Іванівна розповіла батькам про те, що станом на 19.09.2019 пройшли медогляд 784 учні, щоскладає 89% від загальної кількості дітей.

Заступник директора з навчально-виховної роботи ознайомила батьків зі спільним наказом МОН України та МОЗ Українивід 06.09.2018 № 1/9-537 05.2-11/235301 "Щодо напруженої епідемічної ситуації". Ураховуючи, що ризик масового поширення зазаначених інфекцій збільшується, тому Вікторія Іванівна підкреслила необхідність вживання заходів щодо охоплення профілактичними щепленнями дітей. На підставі цього документу дітям, які не отримали профілактичних щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. Вікторія Іванівна звернула увагу присутні на те, що у закладі освіти 784 учні мають профілактичні щеплення, що складає 76%, але у 183 учнів немає щеплень згідно з календарем.

Також Настаченко В.І., заступник директора з навчально-виховної роботи, розповіла про наказ від 01.06.2010 № 521 "Про затвердження правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальносвітніх навчальних закладах". ВікторіяІ ванівна звернула увагу батьків на те, що до занять з фізичної культури і спорту допускаються учні, які пройшли обов'язковий медичний профілактичний огляд відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованнямучнів у загальноосвітніх навчальних закладах, не мають протипоказань щодо стану здоров'я,у яких визначені рівень фізичного розвитку і група для занять фізичною культурою.

Учні повинні бути присутніми на уроках з фізичної культури незалежно від рівня фізичного розвитку і групи для занять фізичною культурою, а також тимчасово звільнені від занять.

Проводити заняття без спортивного одягу і спортивного взуття не дозволяється.

Постановили:

3.1.Інформацію, викладену в доповіді Настаченко В.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, взяти до відома.

3.2. Зосередити сумісні зусилля школи та батьків на створенні безпечних умов безпеки життєдіяльності учнів у школі та поза школою.

Постійно

3.3. Батькам учнів тримати на постійному контролі наявність в учнів спортивної форми під час занять фізичною культурою.

Постійно

4. Слухали: Крившу В.О., заступника директора з навчально-виховноїроботи, яка розповіла про напрямки роботи щодо попередження та запобігання всім видам дитячого травматизму. У своєму виступі вона розповіла про нормативно-правові документи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму. Вікторія Олексіївна нагадала батькам про те, що єдиним ефективним методом захисту населення від інфекційних хвороб залишається імунопрофілактика – щеплення та ревакцинація

Постановили:

4.1.Інформацію, викладену в доповідіКривші В.О., заступника директора з навчально-виховної роботи, взяти до відома.

4.2. Зосередити сумісні зусилля школи та батьків на проведенні обов’язкових медоглядів та медичних щеплень на початку навчального року.

Постійно

5.Слухали Карася А.Г., директора школи, який розповів про підсумки розвитку матеріально- технічної бази ХСШ № 87 за 2018/2019 навчальний рік.Для зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти у 2018/2019 навчальному році було залучено коштів у розмірі 1 066163,00 грн, з них:

720000,00 з міського бюджету,

326663,00 грн залучено добровільної благодійної допомоги,

19500,00 грн - благодійна спонсорська допомога.

Андрій Григорович звернув увагу батьків на роботи, які були проведені за рахунок надходження позабюджетних коштів за період вересень-листопад 2018 року. А саме:

1. Придбані та розміщені жалюзі на І поверсі повністю та в актовій залі (частково), кімната охорони, загалом 23 вікна, на загальну суму 24 тис. грн.

2. Зроблено монтаж підвісної стелі «Армстронг» та LED освітлення 10 світильників у фойє та в приміщенні шкільної бібліотеки на суму 18500 грн.

3. Зроблено шпатлювання стін приміщень роздягальні, заміна світильників, придбано фарбу водоемульсійну, шпаклівку.

4. Закуплені урни для сміття 10 шт, урни для пришкільної ділянки 2 шт (8000 грн) таблички на кабінети-40 шт.( 1520гривень).

А також:

- Вивіз сміття з приміщень цоколю 75 кубометрів-(7500 грн).

- Косметичний ремонт спортивної зали 52 банки емалі ПФ-115 -7280 грн.

- Ремонт ролетів на 12 вікнах- 7200 грн.

- Стол-ресепшн для шкільного охоронця 4500 грн.

- Переобладнання вікон першого поверху- 2 вікна(4000 грн).

- Колонка мультимедійна: 8999 грн.

- Освітлення спортивної зали: заміна застарілих світильників на енергоефективні LED прожектори 6 шт-4000 грн, вішалки в роздягальню 3000 грн.

- Закуплена форма для команд груп підтримки 10 комплектів-4800грн.

- Жалюзі в зимовому саду - 5500 грн, та косметичний ремонт 8000 грн.

- Косметичний ремонт шкільної їдальні.

- Косметичний ремонт приміщення бібліотеки - 4000 грн.

- Придбання матеріалів для облаштування підвісної стелі «Армстронг» на 3 поверсі 120м2-13250 грн.

- Панелі (ламінат) перший поверх.

- Ремонт комп'ютерноїтехніки 6 комп'єтерів - 10000 гривень.

- Декоративні короби, монтаж- 6 шт-8000 грн.

- Озеленення пришкільної території - 4 садженці, 20 декоративнихкущів - 3370 грн.

- Шкільний музей

-Кабінет іноземних мов 50000 грн.

- Капітальний ремонт актової зали 515000,00 грн.

Директор школи висловив подяку батьківському колективу за небайдуже ставлення до проблем розвитку матеріально-технічної бази школи та висловив сподівання на подальшу співпрацю.

Постановили:

5.1.Інформацію, викладену в доповіді Карася А.Г., директора школи, взяти до відома.

6. Слухали: Слухали Бутову О.М., практичного психолога школи, щодо протидії булінгу. У своєму виступі вона нагадала батькам про те, що булінг- це насильство (від англ. bully— хуліган, залякувати) –форма насильства у вигляді травлі, бойкоту, насмішок, дезінформації, псування особистих речей, фізичній розправі. Оксана Миколаївна розповіла про порядок розглядання скарги про булінг, адміністративну відповідальність ( штраф (від 850 грн до 3400), громадські роботи (від 20 до 60 годин), виправні роботи (до 20% заробітку) та перелічила осіб, які несуть відповідальність за скоєння булінгу. А саме: учні з 16 років, батьки, керівник закладу освіти.

Практичний психолог звернула увагу батьків на те, що булінг можна зупинити. Якщо діти, кожний в своєму класі, скажуть переслідувачу, що це не є нормально, не є смішно, що їм не подобається те, що він робить, щоб він припинив це, в 99% булінг припиняється

Постановили:

6.1.Інформацію, викладену в доповіді Бутової О.М., практичного психолога школи, взяти до відома.

Постійно

7. Слухали: Кожевнікову І.М., засупника директора з навчально-виховної роботищодо стану відвідування навчальних занять учнями школи. У своєму виступі вона доповіла батькам про те, що адміністрацією школи ведеться постійний контроль за відвідуванням навчальних занять учнями школи. Класні керівники щоденно контролюють відвідування занять учнями, у разі відсутності з’ясовують причини. У2018/2019 навчальному році учні школи були відсутні на навчальних заняттях тільки з хвороби та з поважних причин. Учнів, які мали пропуски навчальних занять без поважних причин, не було. Ірина Миколаївна нагадала батькам, що у разі, коли учнем пропущено один або два дні навчальних занять, необхідно мати відповідне пояснення, у разі відсутності дитини трьох і більше днів, мати довідку від лікаря. Самє батьки повинні контролювати відвідування навчальних занять учнями та не допускати пропусків занять без поважних причин.

Постановили.

7.1. Інформацію Кожевнікової І.М., заступника директора з навчально-виховної роботи, взяти до уваги.

7.2. Батькам контролювати відвідування учнями шкільних занять.

Постійно

Голова зборів В.В.Іванчей

Секретар зборів Р.А.Лагутіна

/Files/images/збори 193.jpg

/Files/images/збори 19.jpg

/Files/images/збори 191.jpg

/Files/images/збори 192.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 18

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.